Haptonomie kan zorgen dat je weer bewust aandacht en gevoel krijgt voor jezelf en je omgeving.

Middels haptoherapie leer je weer bewust te worden van hoe je jezelf en je omgeving beleeft. Vaak worden persoonlijke gevoelens onderdrukt en laat je deze gevoelens niet de vrije loop. Dit heeft invloed op je geestgesteldheid en je lichaam. Door beter inzicht te krijgen in jezelf, goed te luisteren naar je gevoelens en minder snel te oordelen over je gevoelen zul je merken dat je minder snel weerstand gaat bieden op zowel jezelf als je omgeving.

Als je weet hoe je moet omgaan met spanning en weerstand in je lichaam ontstaat er meer ruimte om jezelf te ontplooien. Je krijgt meer duidelijkheid wat je wel en niet leuk vindt om te doen en kan makkelijker los laten. Tegelijkertijd ontstaat er ook meer openheid in relaties met anderen en is er een betere communicatie, juist doordat je meer in contact blijft met jezelf en je jezelf minder verliest in de emotie op dat moment.

In het dagelijks leven heb je altijd en overal bepaalde gevoelens. Soms zijn deze gevoelens heel erg heftig. Als je altijd en overal mar nare en heftige gevoelens hebt kan dit invloed hebben op je mentale en lichamelijke gesteldheid. Omdat je alleen maar met die nare gevoelens bezig bent kan dit je persoonlijke ontwikkeling beïnvloeden omdat je niet op avontuur gaat en jezelf ontdekt op andere vlakken. Ook zul je zo andere mensen en je omgeving steed meer gaan buiten sluiten. Je moet proberen te accepteren dat elk mens verschillende nare fases in zijn leven ondergaat. Door daarvan bewust te zijn en met aandacht naar iedere levensfase te kijken krijg je inzicht in de samenhang en de zin van ieder fase.

Tijdens onze haptonomische therapie sessies leer je jezelf te accepteren om wie je bent. Door volledig de aandacht te hebben voor jouw persoonlijke situatie, in plaats van je te verzetten tegen of te vluchten van de pijn, ontstaat er meer ruimte en energie voor wat er is en wat je echt wilt. Uiteindelijk zorgt dit voor verlichting en ontspanning waardoor de pijn verzacht en je als persoon weer vrijer in het leven staat. Acceptatie is daarbij een belangrijke factor en het beginpunt naar vrijheid en een gezonder en gelukkiger leven.

Hoe zien onze haptonomische sessies eruit?

1. Bij de eerste kennismaking (intake) bespreken we de reden van je komst, wie je bent en jouw achtergrond. Degene waar je een gesprek mee hebt, dat kan zijn Hilde of Evert van Lent, zal iets vertellen over haptotherapie en wat je kunt verwachten van een haptotherapeut.

2. Vervolgens stellen we samen een behandelplan op waarin we aan de hand van de besproken persoonlijke problemen kijken hoe we dit verder kunnen aanpakken.

3. Tijdens de vervolgsessies gaan middels oefeningen, aanrakingen, aandacht en gesprekken uitzoeken wat je voelt en beleeft op dat moment. Samen proberen we de problematische gevoelens naar boven te halen zodat je uiteindelijk kan leren hoe je moet omgaan met deze gevoelens in het dagelijks leven.

Wil je meer informatie over haptotherapie? Of wil je een intakegesprek?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt